M&A là gì? Tổng hợp những kiến thức cần thiết về M&A

M&A là gì
Hôm nay chúng mình sẽ gửi đến các bạn bài viết về “M&A là gì? Tổng hợp những kiến thức cần thiết về M&A” để các bạn tham khảo nhé!
M&A viết tắt của từ Mergers (sáp nhập / hợp nhất) và Acquisitions (mua lại / thâu tóm). M&A là hoạt động giành quyền kiểm soát doanh nghiệp thông qua việc sở hữu một phần hoặc toàn bộ doanh nghiệp đó.
 • M (Sáp nhập): kết hợp hai công ty (thường có cùng quy mô) để trở thành một công ty mới.
 • A (Mua lại): mua lại công ty khác, trở thành người sở hữu mới của công ty đó, nhưng không trở thành một pháp nhân mới.
M&A là gì?
M&A là gì?

M&A giúp mở rộng thị phần (kênh phân phối) trong thời gian ngắn, tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp thông qua việc tối ưu bộ máy hành chính, tận dụng cơ sở vật chất / công nghệ / con người / tiền mặt,.. đang có sẵn.  Có thể mua / bán 1 phần hoặc toàn bộ DN.

Các hình thức M&A bao gồm

 1. Góp vốn trực tiếp vào DN
 2. Mua lại 1 phần vốn góp
 3. Sáp nhập (Mergers)
 4. Thâu tóm (Acquisitions)
 5. Chia tách doanh nghiệp

M&A thường làm tăng giá cổ phiếu của công ty được mua nhờ việc tạo ra những giá trị mới mà DN cũ không làm được.

M&A là gì?
M&A là gì?

Vì sao chủ sở hữu bán đi doanh nghiệp của mình?

 1. Họ đã cảm thấy mệt mỏi sau một thời gian nỗ lực hết sức và đang cố gắng tìm đường rút lui. Những trường hợp này thường bán với giá thấp.
 2. (Phổ biến) Tái cấp vốn bằng cách phát hành thêm cổ phần. Chủ sở hữu giữ lại số cổ phần cũ, chiếm tỷ lệ nhỏ trong doanh nghiệp của mình. Họ sẽ giảm dần việc can thiệp vào hoạt động kinh doanh, sau đó tách hẳn ra.
 3. Bất đồng giữa các thành viên sáng lập, không còn cùng định hướng phát triển.
 4. Chủ sở hữu muốn bán cổ phần lấy tiền mặt để làm những công việc khác.
 5. Thu hút người tài / chuyên gia / đối tác,.. chia sẻ bằng cổ tức.
M&A là gì?
M&A là gì?

Due Deligence (DD) – Soát xét

Khi xúc tiến một hoạt động M&A, các bên (đặc biệt là bên mua) cần có đầy đủ thông tin. DD là một bước cực kỳ quan trọng mang tính quyết định trước khi bên mua chào chính thức và chốt giá.

 • CDD (Commercial DD) – thị trường, vị thế cạnh tranh, triển vọng của DN ==> Chuyên gia
 • FDD (Financial DD) – tình hình tài chính trong công ty, vốn vay, vốn chủ sở hữu, phải thu, phải trả, tồn kho, dòng tiền, kiểm toán,…  ==> Thuê 1 bên Kiểm toán / Định giá.
 • LDD (Legal DD) – các vấn đề pháp lý, giấy phép (thời hạn), brands, trade marks, lobby, tiếp khách,.. –> Thuê Luật sư
M&A là gì?
M&A là gì?

MỤC ĐÍCH

 1. Kiểm chứng thông tin do bên bán cung cấp, nhận diện các rủi ro tiềm ẩn
 2. Đưa ra giải pháp cho các vấn đề. Ví dụ: Công nghệ: cần chủ cũ hỗ trợ?
  –> ký hợp đồng:  IT Services Agreement trong 1-2 năm
 3. Key drivers of business
 4. Định giá: giả định 1 hệ số tăng trưởng trong 3-5 năm tới (Thay đổi hệ số trong quá trình DD)

PHƯƠNG PHÁP

 1. PLAN: trước, trong, sau M&A
 2. IDENTIFY ISSUES
 3. TIMELINE: chia giai đoạn (3-6 tháng). Ví dụ: DD trong 3 tuần, report theo ngày, tuần, và BC cuối cùng
 4. TASKS: Tax, Finance, Operation, Compliance (tuân thủ pháp luật: giấy phép, lobby, tiếp khách,…)

DATA ROOM

 1. Rules & Procedures
 2. Checklist (quick references)
 3. Request list
 4. Gather document ==> Ko được sao chép, mang tài liệu ra khỏi DATA ROOM

BIG PICTURES

 1. Products
 2. Technology
 3. Customers
 4. HR: staff vs board
 5. Expectation gap
 6. Time & Budget

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *